Tervetuloa geologian ja kivien ihmeelliseen ja kiehtovaan maailmaan. Tässä blogissa käsitellään geologiaa Suomessa. Lisäksi kiviharrastamista, joka liittyy läheisesti geologiaan, käydään läpi laajasti. Blogin alussa selvennetään mitä termillä geologia oikein tarkoitetaan, ja käydään läpi geologian tutkimuksen historiaa antiikin Kreikasta keskiajan kautta nykypäivään saakka. Kiviä ja geologiaa on tutkittu erittäin pitkään, jo ennen ajanlaskun alkua, mutta termi geologia on peräisin keskiajalta.

Blogin muut ensimmäiset kirjoitukset käsittelevät Suomea geologian näkökulmasta, millaisia erikoisuuksia Suomen geologia sisältää. Sen jälkeen käsittelemme tyypillisiä kivilajeja Suomessa. Kivilajien tarkastelun jälkeen geologiaan ja kivien keräilyyn liittyviä tapahtumia ja yhdistyksiä esitellään. Lisäksi geologian opiskelua ja tutkimusta käsitellään varsin laajasti, esimerkiksi missä sitä on mahdollista opiskella ja minkälaista tutkimusta Suomessa tehdään geologian saralla. Myös tunnettuja geologeja esitellään. Lopuksi blogin keskeisen kysymykset kootaan yhteenvetosivulle.

Geologia on hyvin tärkeä osa maamme tuntemusta. Sitä kuitenkin opetetaan varsin vähän koulussa ja geologian yleinen tuntemus on varsin vähäistä. Toisaalta aiheeseen perehtyneitä ihmisiä on kuitenkin runsaasti, esimerkiksi maantieteilijöiden ja luonnontieteilijöiden keskuudessa. Geologian tunteminen on kuitenkin erittäin kiinnostavaa kaikille, mutta erityisesti luonnossa liikkuville. Joillekin geologia on myös ammatti, ja jotkut tekevät esimerkiksi kivillä kauppaa. Kivien myymisessä geologian osaamisesta on hyötyä. Jotkut kivilajit ovat todella arvokkaita, ja tuotteen hinta riippuu tietysti myös miten kiveä on työstetty ja missä muodossa se myydään. Kivikaupassa liikkuu myös paljon huijauksia, joten kivien tunteminen auttaa myös aitojen erottamisessa vääristä tuotteista. Kiviä onkin myynnissä monissa eri tuotteissa, voimme löytää esimerkiksi kivikoruja, avaimenperiä tai kivikelloja. Kiviin erikoistuneita myymälöitä on jonkin verran, erityisesti suurissa kaupungeissa.

Blogissa geologiaa pyritään käsittelemään ymmärrettävästi ja kansanomaisesti. Geologiaa koskevat tekstit ovat usein geologien kirjoittamia, tai muuten varsin vaikeaselkoisia ja yksityiskohtiin meneviä. On totta, että geologia on vaikea erikoisala. Syynä ettei geologiasta löydy suurta määrää helpommin ymmärrettäviä tekstejä, lienee se, ettei geologia ole tyypillinen suurta massoja kiinnostava ala.

Ennen kuin siirrymme Suomen geologiaan, käyn lyhyesti läpi seuraavassa artikkelissa mitä geologialla tarkoitetaan. Toivottavasti tämä blogi lisää sinun kiinnostustasi geologiaan ja opit jotain uutta.