Suomen kallioperä on pääasiassa erittäin vanhaa, ainoastaan pieni osa siitä on alle 1800 miljoonaa vuotta nuorempaa. Vanhimmat Suomesta löydetyt kivet ovat arviolta 3100 miljoonan vuoden ikäisiä. Sen lisäksi Suomen kallioperä on hyvin paksua, se on paksuimmillaan Keski-Suomessa. Suomen kallioperä koostuu pääosin graniittisista kivilajeista.

Monet Suomesta löytyneet kivilajit ovat löytyneet arkeeisena aikana noin 2800 miljoonan vuoden ikäisinä. Tällöin Lapin ja Itä-Suomen arkeeiset alueet saivat alkunsa. Seuraava merkittävä vaihe suomalaisen kallioperän muuttumisessa oli Svekofenninen orogenia. Tällöin valtaosa Etelä- ja Keski-Suomen kivilajeista sai alkunsa. Tällöin Suomeen muodostui useita liuskealueita, esimerkiksi Tampereelle.

Samoihin aikoihin, noin 1900-1800 miljoonaa vuotta sitten Suomeen muodostui runsaasti graniittisia syväkiviä. Täkllaiset syväkivet on jaettu neljään eri kategoriaan: synorogeeninen, myöhäis, post- ja anorogeeninen. Merkittäviäesimerkkejä tällaisista ovat esimerkiksi Keski-Suomen synorogeeninen granitoidikompleksi ja myöhäisorogeeninen Turun-Sulkavan graniittivyöhyke.

Tämän jälkeen kallioperän muutokset ovat johtuneet rapakivimagmatismista, jotuniajan muutoksista ja ediacarakaudesta. Rapakivialueita löytyy esimerkiksi Kaakkois-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Jääkaudet eivät ole muuttaneet merkittävästi Suomen kallioperää, ne ovat pääasiassa hioutuneet ja siloutuneet. Rapakivet esiintyvät Suomessa pääasiassa plutoneina eli syväkivimassoina. Ne kuuluvat anorogeenisten granitoidien luokkaan. Jotuniaikana muodostui esimerkiksi sedimenttejä, jotka sitten vuorostaan kerrostuivat kallioperän lohkoihin. Jotuniaikana muodostui hiekkakiveä, näitä esiintyää nykyään esimerkiksi Satakunnassa. S

Suomen peruskallion muodostumisen nähdään päättyneet ediacarakauden alussa eli noin 650 miljoonaaa vuotta sitten. Jo aiemmin alkanut kallioperän rapautuminen jatkui Ediacarakaudella. Tällöin syntyi hiekkakiviä, mutta näistä vain pieni osa on säilynyt nykypäiviin saakka. Nykyään tällaisia hiekkakiviä esiintyy Hailuodossa ja Lauhanvuorella. Tämän jälkeen puhutaan Fanerotsooisesta kaudesta. Tästä ajasta ei kuitenkaan olen paljoa merkkejä Suomessa. Esimerkkejä tämän kauden kivilajeista ovat esimerkiksi Kaledonidit. Nämä muodostavat osan Kaledonidien vuorijonosta, joka muodostui 450-400 miljoonaa vuotta sitten. Ainoastaan pieni osa vuoristosta on Suomessa. Halti- ja Saana ovat osa Kaledonideja. Samoihin aikoihin syntyivät myös kimberliittipiiput ja noin 365 miljoonaa vuotta sitten saivat alkunsa Soklin alkalikivi-intruusio.

Suomen kallioperästä on löytynyt ja löytyy merkittävästi arvokkaita kaivannaisia. Suomesta louhitaan metallisia malmeja, teollisuusuusmineraaleja ja teollisuuskiveä. Suomi on tärkeä talkin, apatiitin ja wollastoniitin tuottaja. Myös kultaa ja timantteja on mahdollista löytää Suomen kallioperästä.