Monille geologia ja kivet ovat myös harrastus. Moni esimerkiksi keräilee kiinnostavia kiviä Suomesta ja ulkomailta. Toisille kivet ja kivimuodostelmat ovat hienoja kuvattavia. Kiven- ja malminetsintä soveltuukin kaikille luonnossa liikkuville. Kivientunnistamisretkiä voidaan järjestää esimerkiksi koululaisretkien yhteydessä.

Kivikerhoja löytyy lähes kaikista suurista kaupungeista. Useat kivikerhot tarjoavat mahdollisuuden esimerkiksi työstää löydökset koruiksi. Ne järjestävät esimerkiksi kivenhiontakursseja, järjestävät retkiä ja osallistuvat kivimessuille, joita järjestetään aika ajoin. Tampereen kivikerho julkaisee Mineralia-lehteä ja Suomen jalokiviharrastajien yhdistys julkaisee Kivi-lehteä jäsenilleen.

Kivinäytteet on mahdollista toimittaa GTK:n näytetoimistoon, joka sijaitsee Kuopiossa. Kysymyksessä on maksuton palvelu. Kansannäytetoimistolla on myös omat Facebook-sivut. GTK julkaisee erilaisia karttoja ja oppaita mielenkiintoisista geologisista alueista. Kartat ovatkin hyödyllisiä erityisesti geomatkailusta kiinnostuneille. Kansannäytetoiminta on maailmanlaajuisesti varsin poikkeava, mutta toimivaksi todettu järjestelmä. Tällöin geologian tutkimuslaitoksen onkin mahdollista saada tietoa kivilajeista mahdollisimman laajalta alueilta. Kansannäytetoimintaan kannustetaan ihmisiä, ja kuka tahansa voi lähettää näytteen arvioitavaksi GTK:n näytetoimistoon. Ihmiset ovat myös motivoituneempia lähettämään näytteitä, koska parhaimmista näytteistä maksetaan pieni palkkio. Mikäli näyte on erityisen kiinnostava GTK:sta tullaan käymään alueella. Kansannäytejärjestelmä siis tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada lisätietoa tietyn alueen maa- ja kallioperästä. Aktiivisia kivinäytteitä lähettäviä henkilöitä on Suomessa noin 1400, ja vuosittain tutkimuslaitos saa tuhansia näytteitä. Näistä näytteistä noin 100 johtaa tarkempiin tutkimuksiin maastossa.

Kiviharrastuksessa auttaa kokemus, sillä kokemattoman harrastajan voi olla vaikea tunnistaa eri lajeja, etenkin koska saman kivilajin kivet voivat näyttää hyvin erilaisilta. Aloittelevan kiviharrastajan on hyvä kuunnella kokeneiden harrastajien neuvoja, mutta niihinkin on hyvä joskus suhtautua kriittisesti. Mineraaleihin liittyy usein myös taloudellisia etuja, ja näin ollen kaikki eivät välttämättä halua kertoa löydöksistään.

Jotkut taas ovat kiinnostuneita kivistä erityisesti korujen hankinnassa, kauniin kivikorut ovat usein halutuimpien korujen joukossa. Monet kivien harrastajat ja kauppiaat erikoistuvatkin korikiviin ja koruihin.

Kiviharrastus on siis suhteellisen helppo aloittaa tutustumalla eri kiviin ja mitä luonnosta voi löytyä. Kivien hionta on jo sinänsä työläämpi vaihe, ja usein suositellaankin osallistumista esim. kansalaisopiston tai paikallisen kivikerhon kursseille. Koneet ovat usein varsin kalliita ja kivien hionta ei välttämättä ole kovin helppoa. Lisäksi se on usein varsin sotkuista.