Rakennusten kestävyys on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista kun uusia rakennuksia suunnitellaan. Tässä geologeilla on usein merkittävä rooli.

Monet geologit toimivat yksityisellä sektorilla. Yksi yleisimmistä yksityissektorin työtehtävistä on rakennusgeologia ja sen konsultoiminen. Geologeilta halutaan tietää geologisten ilmiöiden vaikutusta rakentamiseen. Rakentamisessa geologialla ja maaperällä on usein suuri merkitys, koska jotkut maalajit soveltuvat rakentamiseen paremmin kuin toiset.
Monet suuret rakennukset, kuten kerrostalot saattavat vaatia paalujen käytön, erityisesti jos maalaji on vesipitoista tai hienorakenteista. Paksuun maakerrokseen paaluttaminen on erittäin kallista.

Hyvä maapohja on esimerkiksi sora. Sora sopi hyvin melkein minkälaisten tahansa rakennusten pohjaksi. Myös hiekan päälle on hyvä rakentaa. Se kestää varsin hyvin painoa, mutta samalla valuu paljon. Myös hieta sopii hyvin rakentamiseen, erityisesti kevyiden rakennusten alustaksi. Jos rakennusmaa on huonoa, sitä voidaan parantaa tuomalla korkealaatuista maalajia tai pohjalle voidaan valaa betonilaattoja. Myös Suomen kalliot soveltuvat rakentamiselle, mutta kivikot esimerkiksi eivät.

Esimerkiksi uuden kasinon rakentamisessa tärkeää on millainen rakennus on kyseessä. Normaali kasinorakennus voidaan rakentaa ainakin kallion, moreenin, soran, hietan ja hiekan päälle. Suomessa asiaa ei ole juurikaan pohdittu, koska kasinoiden rakentaminen on ollut erittäin vähäistä. Joissakin maissa on kuitenkin rakennettu erittäin suuria kasinorakennuksia, ja tässä tapauksessa maaperän pohtiminen on ollut tärkeää. Suomessa suurien kasinorakennusten sijaan, on useita menestyviä nettikasinoita, kuten esimerkiksi Codeta kasino ja näiden toimintaan geologia vaikuttaa vain välillisesti, eli siihen millaisessa maaperässä heidän toimistorakennuksensa sijaitsee.
Monissa maissa, enemmän kuin Suomessa, geologien on myös otettava huomioon miten rakennus kestää tietyllä maaperällä maanjäristyksessä. Esimerkiksi Japanissa nämä kysymykset ovat erityisen tärkeitä.

Kuten huomasimme, geologin työ erityisesti maaperän kestävyyden arvioinnissa on toisinaan erittäin tarkkaa ja teknistä. Rakennusgeologia onkin erittäin vaativa geologian osa-alue. Rakennusgeologia onkin varsin lähellä rakennustekniikkaa ja sovellettua geofysiikkaa. Usein maaperän soveltamista rakentamiseen selvitetään laajalti monen eri alan asiantuntijan toimesta.

Toivottavasti olet nauttinut tämän blogin lukemisesta. Geologiaa on käsitelty monesta eri näkökulmasta kansantajuisella ja lukijaystävällisesllä otteella. Toivon, että blogi avasi sinullekin uusia näkökulmia geologiaan.